Tulong.

Tulong. Nasa isang sulok, kay dilim ng paligid Masakit na masakit Kailan ba magwawakas? Kailan ba matatapos? Ang aking kalungkutan sa iyong paglisan Ulan, ulan bumuhos ka! Luha’y bumabagsak Sa alaala mong sumasapit Pagsisisi’y dumaratal Sa umaga, araw, at gabi Mahal kitang tunay Nagsisisi ako Dahil sinayang ko ang bawat pagkakataong Makasama ka sa araw-araw … Continue reading Tulong.

Advertisements

30 Minuto ng Kawalan

Ako'y nasa isang kuwarto Maraming taong nagkukuwento Abala sa sariling espasyo Kasama ang mga malalapít na tao Habang ako ay nakaupo Mag-isa rin sa sariling espasyo Walang kaibigang makapupuno At makapapawi ng subông Walang dulò Sino? Ano? Bakit ko pa gugulin ang panahon ko Para makipagkaibigan kung alam ko Na ang buhay ay magwawakas na … Continue reading 30 Minuto ng Kawalan

Korupsiyon: Isang Siklo

Hindi pa ba tayo nagsasawa? Hindi pa ba tayo nababato sa paulit-ulit na “pagbabagong” wala namang pinatutunguhang matinong direksiyon? Kailan ba muling mamumulat ang mata ng mga táong pilit na binubulag ng mga pangakong walang katuparan? Tatayo na lámang ba táyo at sasabihin na hayaan mo sila? Isasabuhay ba natin ang kantang iyan? Sa aking … Continue reading Korupsiyon: Isang Siklo

Kalungkutan

Nakita ko siyang nakamasid Nakatingin sa malayong malaya Bakas sa kaniyang mga mata Ang kalungkutang walang hangga Di ko maintindihan Paano niya nakakayanan Paano niya nilisan Paano niya naidúlin Ang lumbay ng kawalan Dulot ng kamatayan Ngiti niyang singganda ng bulaklakan Tuluyan ding dinala ng kahapon Kasiyahan niya'y tinakasan Napalitan ng kalungkutan